Mariestad

Årsmöte för Liberalerna Skaraborg 23/4

Årsmötestalare kommer i år att vara Liberalernas talesperson i utrikesfrågor, fd. Europaminister och numera även författare: Birgitta Ohlsson.

Dag: Söndag 23 april
Plats: Tidaholm, Festvåning 4:an, Bruksgatan 4, 522 33 Tidaholm
Tid: Mötet startar kl 09:00, fika från 08:30
Slut: senast kl 14:30
Kostnad: utan kostnad
Anmälan: skaraborg@liberalerna.se
Anmälan senast: Tisdag 18 april

www.facebook.com/LiberalernaMariestad

 

Skövde

Årsmöte

 

Jonas Andersson om sjukvårdens framtid

Vid Liberalernas årsmöte i Skövde stod sjukvårdens framtid och omställningsarbete i fokus. Jonas Andersson, ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen berättade om ett nytt förslag som ska föras fram till regionfullmäktige.Skaraborgs Sjukhus gott beröm av Jonas Andersson.

Det handlar om den nära vården med Skaraborgsmodellen som förebild, koncentration av specialistsjukvården, digitalisering och inte minst sjukvårdens kvalitet. Trots att den svenska sjukvården har såväl flest läkare som sjuksköterskor jämfört med invånarantalet i västvärlden lider vi av köer, och stressad personal. Jonas Andersson menar att ekvationen inte går ihop. Flera exempel visades på detta. En omställning av vården är nödvändig.

Årsmötesval

Ulla-Britt Hagström fick fortsatt förtroende som ordförande tillsammans med Petter Fahlström och Jacqueline Tjällman som vice ordföranden. Som ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Elin Elfverson, Kaj-Eve Enroth, Björn Spetz, Christer Winbäck, Anders Edeskär-Wennberg, Viola Lindén, Douglas Hjalmarsson och Johan Ekström.

Ersättare blev Peter Larsson, Stig Larsson, Hans Clausen, Elisabeth Fläring, Rikard Arenius, Vanja Ekström, Pia Gustafsson och Kay Henningson.

Landsmötesmotioner

Årsmötet ställde sig bakom tolv motioner till Liberalernas Landsmöte i höst. Åtta av dem är inlämnade av Kay Henningsson och berör Sveriges ansvar att skydda sina medborgare, Cyberförsvaret som nytt försvar, Utbildningsplatser till försvaret, Fyrverkerier, Medborgarskap, Nätmobbningen, Bilen på landsbygden m fl. Vidare godkändes  Förstatligande av rektorer som första steg att förstatliga skolan av Agne Hagström, Vaccin mot bältros av Elin Elfverson samt Skattenivå vid försäljning av hus och lägenheter och Möjligheter att stärka livstillvaron för de sämst ställda pensionärerna inlämnad av Ulla-Britt Hagström.

Mötet avslutades med att Göran Rudengren föreslog ett uttalande om att inte sända tillbaka ensamkommande flyktingbarn till länder med kaotiska förhållanden. Ett årligt stipendium för Årets Liberala gärning beslutades att inrättas.

Skövde

Bengt Westerberg satsning på frihet är i fara

Bengt Westerberg satsning på frihet i fara
Vi Liberaler kämpar för att bevara LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Tyvärr kan lagen vara på väg att smygas bort genom regeringens planer och Försäkringskassans drastiska neddragningar. I direktiven till en ny utredning säger regeringen att satsningar inom LSS ska betalas genom besparingar inom den personliga assistansen.
Liberalerna i Skövde kan inte ställa upp på att personer med behov av stöd enligt LSS ställs åt sidan. I dagsläget handlar det om Försäkringskassans tolkning av personkrets 3, med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Det handlar om betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Grundläggande behov som t ex måltider ska bara ges assistansstöd om personen inte själv kan föra maten till munnen. Idag får 70 procent avslag på nyansökningar jämfört med 30 procent för tio år sedan.
Flera personer riskerar att bli av med stödet och hänvisas till kommunens möjliga stöd genom socialtjänstlagen. Liberalen Bengt Westerbergs frihetssatsning i början av 90-talet håller på att få ett drastiskt slut. Den allt snävare tolkning som att sjukvårdande insatser inte längre kommer att accepteras som grundläggande behov av personlig assistans, kommer med all säkerhet att leda till ökat behov av kommunalt boende. Därmed kommer kommunernas kostnader för boenden att skjuta i höjden medan regeringens assistanskostnader minskar. Daglig verksamhet kommer att öka. I stället måste jämställdheten bli bättre. Män får cirka 60 procent av LSS-kostnaderna
Barnfamiljer förlorare
Ett stort bekymmer med regeringens politik uppstår för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Barn kan bli av med assistans med hänvisning till föräldraansvaret. Samtidigt som Barnkonventionen enligt SOU 2016:19 är på väg att bli lag, håller regeringen på att styra över barn till institutionsboende.
Med regeringen på Försäkringskassan och Försäkringskassan på kommunerna uppstår en katt-och-råttalek där funktionsnedsatta som har assistans, t ex barn med specifika sjukdomar, helt kan bli av med sin assistans. Samma gäller personer som har stöd 5 – 7 timmar per vecka genom kommunens försorg. Idag betalar kommunen behovet under 20 timmar och Försäkringskassan går in när insatsen bedöms till mer än 20 timmar .
Liberalerna är det parti som varit tidigast, tydligast och uthålligast med att försvara LSS. Vi är också det enda riksdagsparti som följer upp detta med konkreta budgetförslag. Vi lägger en miljard kronor extra på LSS därför att vi vet vilken investering den är för frihet och en självständig vardag för människor med funktionsnedsättning.
För Liberalerna i Skövde
Ulla-Britt Hagström, ordförande
Christer Winbäck, gruppledare

Douglas Hjalmarsson, vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Skövde

Studiebesök på Skövde reningsverk

img_0564


Nybyggnad av reningsverk i Tidan och framtida kapacitet
i Skövde är viktiga politiska frågor

Liberalernas besök vid Avloppsreningsverket i Skövde handlade om
information från Tidans Vattenförbund och läget för
reningsprocessen i Skövde. Andreas Gustavsson, miljörådgivare
från Hushållningssällskapet, svarade bl a på frågor om
förebyggande underhåll för att motverka sediment.

Sjön Östen blev en särskild fråga, då Björn Spetz L,
vice ordförande för Miljönämnden Östra Skaraborg diskuterade
åtgärder. En möjlighet är att dämma skogen vid högflöden
och att sugmuddra sjön.
– Förändringen är så stor i vårt landskap idag att
det är en viktig samhällsfråga om jordbruk eller skogsbruk,
menar Andreas Gustavsson. Utvecklingen har drivits av
myndigheter med massor av förrättningar med höga avgifter.
Det är inte rätt att den enskilde skogs- eller
lantbrukaren drabbas.
Sven-Eric Stenermark, chef för Avloppsreningsverket Stadskvarn
svarade på frågor alltifrån hur man klarar strömavbrott till 53 specifikt
utvalda ämnen i vattnet.
Ulla-Britt Hagström L, kommunstyrelsen
framförde nybyggnad av reningsverk i Tidan och framtida kapacitet
i Skövde som viktiga politiska frågor och huvudanledningen
till studiebesöket på Stadskvarn.
Tidan klarar idag 50 hushåll ytterligare och Timmersdala
100 hushåll till. För Skövde med hög tillväxt och nybyggnation av
bostäder är det tillräckligt bra idag, men viktigt att
spana bortom horisonten då en tillståndsprocess hos
Länsstyrelsen tar lång tid. Liberalerna i Skövde anser
det viktigt att fortsätta en god vattenutveckling
för medborgarna. Anders EdeskärWennberg L, har fått
gehör i Servicenämnden.

Slammet
Det renade slammet går vidare ut till åkrarna. Här är också
en nybyggnad på gång. Det är viktigt att mäta och bevaka
att inte nickelhalten stiger. Nya industrier som tillkommer
måste ta hand om reningen själva för att inte ta utrymmet från de
växande hushållen. Liberalerna är intresserade av att
läkemedelspåverkan på vattnet mäts, vilket görs i Linköping.
Det ingår inte i nuvarande program men är tekniskt möjligt
om resurser tillförs. Information och dialog med
allmänheten har en stor utvecklingspotential. Ökade
kostnader kan hållas tillbaka om folk inte slänger
tandtrådar, örontopsar och annat som inte bryts ned
i toaletter eller häller av stekpannefettet i slasken. En
informationskampanj till medborgarna är på tiden.
reningsverket-21

Mariestad

Höghastighetsjärnväg

Regeringens plan på att starta upp en höghastighetsjärnväg  i Sverige kommer att minimera möjligheterna att låta övriga järnvägsnätet  i landet att få en bra framtid !

Kostnaderna för en höghastighetsbana lär överstiga mer än 300 miljarder när allt är klart om kanske 20 år.

Liberalerna vill istället satsa på att underhålla och förbättra befintligt järnvägsnät nu.  Byggs höghastighetsjärnvägen upp enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiets plan så riskeras i vår region t.ex. Västra Stambanan och Kinnekullebanan att försämras ytterligare med resultatet att tågen måste köra ännu saktare för att inte riskera allvarliga skador. Risken finns också att Kinnekullebanan kommer att läggas ner pga. att för få resenärer vill sitta på ett tåg som kanske bara får köras i max 40 km/h  i timmen under stora delen av Kinnekullebanan.

Jag anser därför att vi som bor mellan Vänern och Vättern måste protestera på regeringens plan!

Regeringen bör istället snarast se till så att vi får mer pengar för att renovera  och underhålla det befintliga järnvägsnätet nu!

Göran Hellström (L) i Mariestad.