Ett välbesökt styrelsemöte för Liberalerna i Skaraborg beslutade enhälligt att nominera Jan Björklund till Ordförande och partiledare för Liberalerna.

Beslutet är grundat i att så gott som samtliga av de 15 kommunföreningar som ingår i Skaraborg efter dialog med sina medlemmar på egen hand redan nominerat alt. kommer att nominera Jan Björklund. Samtliga ledamöter utryckte sitt starka stöd för att Jan fortsatt skall leda partiet genom kommande valrörelse..

Det som särskilt framfördes var:

  • Att Jan är en av Sveriges i dag kompetentaste, bredaste och mest erfarna politiker som konstant blir bättre och bättre.
  • Att han baserat på valresultatet 2014 startat upp och driver ett stort förnyelsearbete inom Liberalerna.
  • Att Jan har trots en mångårig lyckosam politisk karriär växt som ledare och politiker senaste åren.
  • De socialliberala värderingar som Jan står för och aktivt arbetar för behövs i dagens samhälle som mer och mer delas i två delar.
  • Han har både mod och kraft att vara en stark drivkraft och visionär även när det inte blåser medvind. Det är en förmåga som behövs i dagens politiska klimat som för övrigt blir mer populistisk.