Se alla

Vi vill satsa 2 miljarder på vårdcentralerna

Liberalernas regionala valmanifest 2023 - 2026

Tisdag 16 augusti 2022

Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Därför måste vårdcentralerna stärkas och närsjukhusen värnas så att patienternas behov kan mötas. Alla ska ha rätt till en fast och namngiven husläkare. För i en liberal hälso och sjukvård är det den enskilda människans behov och perspektiv som ska stå i centrum.
Till skillnad från andra så tror vi att patientens ställning stärks i en vård som präglas av valfrihet. Vi bejakar en sund konkurrens om patienterna med kvalitet och vårdidéer. Vården blir både bättre, tryggare och mer tillgänglig när patienten har friheten att välja. Därför vill vi införa flera vårdval, exempelvis inom gynekologi,
psykiatri och inom mödrahälsovården.
Alla barn och unga ska ges möjligheter att förverkliga sina drömmar. Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. Framgång i skolan och välmående senare i livet har ett mycket starkt samband. Här har hälso och sjukvården tillsammans med skolan ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för att vartenda barn ska lyckas i livet.
Psykisk ohälsa är ett växande problem både hos unga och äldre. Vårt mål är att vi ska ha landets bästa vård för dem som drabbats av psykisk sjukdom eller ohälsa.
Psykiatrin behöver en omstart. För att nå detta mål krävs ett utvecklat samarbete mellan olika vårdnivåer. Akuta insatser ska kombineras med förebyggande arbete, tidiga insatser och snabba vägar till vård.
I Västra Götaland ska alla ges möjligheter att delta i samhällslivet och forma sitt eget liv. Den som har ett sämre utgångsläge måste ges bättre möjligheter. I vården ska patienter behandlas olika eftersom vi människor är olika, men vården måste vara likvärdig, där diagnoser och behandlingar sker på jämlika villkor. Det får inte förekomma medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan kvinnor och män, men så är det tyvärr fortfarande. Vi liberaler accepterar inte att kvinnor ska behöva vänta längre, ordineras billigare mediciner eller bemötas på ett sämre sätt än män. Vi menar att det krävs ett tydligt kvinnoperspektiv inom hälso- och sjukvården och att finansieringen till kvinnosjukvården säkerställs. Vi tar jämställdhetskampen.
De senaste åren har präglats av pandemin, särskilt hälso- och sjukvården. Planerad vård har fått skjutas upp och tillgängligheten har försämrats. Något som har blivit uppenbart under pandemin är att omvårdnaden om äldre och sköra patienter radikalt behöver förbättras. Sjukvårdens stöd till den kommunala vården måste stärkas. När vi blir sjuka måste vi få vara det med värdighet och våra anhöriga ska inte mötas av förbud. Ålderismen måste bekämpas.
I vårt samhälle ska alla ha friheten att forma sitt eget liv, så länge du inte begränsar någon annans frihet. Alla ska kunna vara den de är fullt ut, utan att styras av andra.
Det behövs mer HBTQ-kompetens i vården, inte mindre. I Västra Götaland ska regnbågen alltid lysa.

Människor ska känna trygghet i att de vid behov av akut vård ska få detta snabbt och med ett kompetent och bra bemötande. Ingen ska behöva vara orolig över att vänta på sjukhusens akutmottagningar eller att ambulansen inte ska komma fram i tid när du behöver den som mest.
Västra Götalandsregionen har problem som måste mötas med nya svar. Vi har en rad idéer och förslag för hur vi ska lyfta och förbättra hälso- och sjukvården.
Liberalera är Västra Götalandsregionens sjukvårdsparti.
Västra Götalandsregionen är mer än hälso- och sjukvård I vår region ska du vilja bo, arbeta och verka. Det är här som nya företag kan starta, idéer blir till verklighet och där företagsamheten blomstrar. Här kan du våga vara
egen och pröva nytt. Här berikar besöksnäringen oss och lockar till nya möten och besök. Vi vill bygga en infrastruktur och en fungerande kollektivtrafik som knyter oss samman, men som även får regionen att växa sig starkare. Det ska vara bekvämt, enkelt och tryggt att resa med kollektivtrafiken, oavsett om du bor i storstaden eller
på landsbygden.
Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Klimathotet kräver en politik som bromsar och stoppar klimatförändringarna, värnar och förvaltar vår gemensamma miljö. Den politiken har Liberalerna och vi har höga ambitioner.
Liberalernas kulturpolitik är ambitiös och den tar strid för att stärka det fria kulturlivet och den infrastruktur som möjliggör en tillgänglig kultur för alla i hela regionen. Nu mer än någonsin behöver kulturens egenvärde försvaras.
Alla människor ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Liberalerna i Västra Götalandsregionen möter väljarna med en liberal reformagenda för framtiden. Våra viktigaste förslag finns i det här valmanifestet.

valmanifest-2023-2026