Se alla

Närsjukhusen ska värnas

Måndag 18 juli 2022

I dag bedrivs för mycket vård på Västra Götalands akutsjukhus. Mycket av den vården skulle även
kunna bedrivas och hanteras på regionens närsjukhus. Det är genom att utveckla närsjukhusen,
tillsammans med vårdcentralerna, som vi kan avlasta akutmottagningar och korta köer i vården.

Nyligen presenterade Liberalerna en rapport, Hög tid för närsjukhusens återkomst, med flera förslag
som syftar till att stärka närsjukhusen under den kommande mandatperioden i Västra Götaland. I
rapporten föreslås bland annat att regionens närsjukhus ska värnas och utvecklas efter lokala
förutsättningar och att det även ska finnas fler vårdplatser där.

För oss är det rätt enkelt. Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Närsjukhusen ska
bli navet i en sömlös vård där patienten inte känner av gränser mellan olika verksamheter, vare sig
om de är regionala, kommunala eller privat drivna. Närsjukhusen måste inte innehålla samma
verksamhet överallt, utan det viktiga är att det finns ett lokalt anpassat vårdutbud. Vi ställer oss
också positiva till att på sikt så ska närsjukhusen styras och ledas i en egen organisation där särarten
värnas.

Med en åldrande befolkning, nya medicinska behandlingar och nya läkemedel behöver vi tänka
annorlunda. För vi kommer inte klara hälso- och sjukvårdens problem och utmaningar genom att
fortsätta finansiera gårdagens lösningar. Vi behöver istället ha ett större fokus på vårdcentraler,
närsjukhus samt mobil vård, den nära vården helt enkelt.
Därför kommer vi fortsätta att driva på för att mer av den enkla och planerade vården måste flyttas
ut vilket skulle stärka verksamheten i exempelvis Falköping och Mariestad. Samtidigt vill vi fortsätta
med att utveckla specialistkompetensen på våra akutsjukhus i Lidköping och Skövde. Låt
närsjukhusen bli närsjukhus på riktigt med ett uppdrag där de arbetar med de sjukdomar och
förebyggande vård som behövs lokalt. Omställningen till den nära vården behöver intensifieras under
nästa mandatperiod.

För Skaraborgs sjukhus så har sjukhusstyrelsen gett sjukhusdirektören i uppdrag att se över och komma med förslag vilka verksamheter som kan utvecklas på våra närsjukhus i Falköping samt Mariestad. När det gäller akutsjukhusen i Skövde samt Lidköping är uppdraget att ytterligare utöka specialistsjukvården och se över hur antalet operationer kan utökas. För akutsjukhuset i Lidköping ingår även ett uppdrag till sjukhusdirektören att se över och komma med förslag var landningsplats för ambulanshelikopter kan ske inne på sjukhusområdet istf som i dag på Hovby flygplats.

Pär Johnson,  Ordförande Skaraborgs sjukhus och Regionrådskandidat

Alda Danial, kandidat regionfullmäktige

Lars Holmberg, Kandidat regionfullmäktige

Annika Carp, Kandidat regionfullmäktige

Peter Söderlund, Kandidat regionfullmäktige

 

Ta del av rapporten  Närsjukhusens återkomst