Se alla

Tidningen NU presenterar Liberalerna Skaraborgs toppkandidater till riksdagen

Tidningen NU 2022-04-28

Onsdag 4 maj 2022

Pär Johnson, Lidköping, är en engagerad, fokuserad ekonom och lagspelare som är övertygad om att allt är möjligt.

Vilken fråga anser du är viktigast i din valkrets inför valrörelsen?
– Skaraborg har fantastiska boendemiljöer och behöver en utvecklad infrastruktur gällande vägar samt Västra Stambanan och att Kinnekullebanan åter hamnar i den nationella planen för transportinfrastruktur. Skaraborg är Sveriges skafferi vi behöver en politik för att göra Sverige mer självförsörjande av matvaror.
Vad gör Liberalerna unikt i din valkrets?
– Vi har ett starkt engagemang och gemenskap samt snabba besluts och informationsvägar.
Tre saker som är viktiga för en framgångsrik valkampanj?
– Att innan valrörelsen går in i slutfasen ha uppnått ett högt förtroende och igenkänning av toppolitiker genom att frekvent profilera Liberala engagemang i media under hela mandatperioden.

Jacqueline Tjällman, Skövde, är en 56-årig, mångsidig kvinna.

– Under hela mitt liv har jag präglats av viljan att hjälpa andra. Orättvisor samt förtryck på grund av kön samt bakgrund ledde till att jag blev politiskt aktiv.
– Som de första syrianerna i Sverige var det svårt att hela tiden trampa upp nya stigar. Jag insåg tidigt att skolan var nyckeln till ett bättre liv.
Idag är hon ordförande för LK Skaraborg och vice ordförande i kommunfullmäktige i Skövde.
Vilken fråga anser du är viktigast i din valkrets inför valrörelsen?
– Frihet i livets alla skeden. Vilken start du får i livet ska inte bero på om du föds av rätt föräldrar eller rätt kommun i Skaraborg. Förstatligandet av skolan ger lika möjligheter. Ett samhälle med alltför många misslyckade skolgångar leder till otrygghet. Den som vill lösa våldet i samhället börjar i skolan.
Vad gör Liberalerna unikt i din valkrets?
– Närheten till varandra, trots geografiska avstånd. Det finns alltid någon som hjälper till. Vi är ett litet distrikt, men tycker ändå att vi i Skaraborg gör avtryck och syns.
– Jag är valledare i min hemkommun Skövde och det är upplyftande att se hur vi hjälper varandra. Det är så vi vinner val. Att vi har roligt på vägen underlättar när timmarna i partiets tjänst blir många.
Några som är viktiga för en framgångsrik valkampanj?
– Det gäller att sticka ut. Varför ska de välja just mig? Med ett högt förtroendekapital som byggs upp över tid är det lättare att få röster. Nätverkande, se till att synas i alla möjliga olika sammanhang – känd vinner över okänd. Kampanja tidigt, vi ska inte glömma alla de som bestämmer sig tidigt. Håll kvar dem, vattna där du kan växa. Ge framtidstro även om det känns tufft. Det viktigaste är att vi ser varandra som ett lag, varje röst räknas så hjälps åt.