Se alla

Ulla-Britt Hagström om att Liberalerna vill ha en skola som är anpassad efter varje enskild elevs behov.

Onsdag 4 maj 2022

Dålig studiero är ett problemen som rapporteras inom skolan i Skövde. Nu vill flera partier se över möjligheten att dela upp klasserna efter förmåga.

– Alla elever är olika och då måste vi kunna göra olika, säger Ulla-Britt Hagström (L) som liksom Socialdemokraterna vill öka möjligheterna att ge bättre stöd till de elever som presterar bäst respektive sämst.Sverigedemokraternas lösning är att aktivt plocka bort störande elever till särskilda jourklasser.Den nuvarande skollagen gör det svårt att dela upp elever i en klass efter förmåga. Det är i dag inte lätt för en skola att skilja ut de bäst och sämst presterande eleverna för att ge dessa särskilt stöd. Socialdemokraternas oppositionsråd säger att kommunen är bunden av skollagen, men skulle gärna se att skolan fick möjlighet att dela upp klasserna efter elevernas förmåga igen.

– Det har blivit stökigare i klassrummen och frågan är om man inte skulle titta på det från riksdagen om man gick något för långt i den lagstiftningen, säger Johan Ask (S), oppositionsråd i Skövde.

Måste få dela klasser

Liberalerna i Skövde är inne på samma linje och lyfter frågan om att skolan måste få tillåtelse att flytta elever med särskilda behov ut ur klassen för att ge dem särskild hjälp, i stället för att ha alla elever i samma klassrum, oavsett elevernas olika förutsättningar.

– Det blir inte en likvärdig skola för att alla är i samma klassrum hela tiden, säger Ulla-Britt Hagström (L).

Hon tar en mattelektion som exempel. Om de som har lättast respektive svårast för matte fick lämna den stora gruppen och fick särskild undervisning i stället skulle båda få bättre förutsättningar.

SD vill plocka bort störande elever

Sverigedemokraterna i Skövde vill också kunna dela upp klasserna – men då för att plocka undan störande elever – och det vill de göra till särskilda jourklasser.

– Dit kan man flytta elever som mobbar och stör ordningen i klassen så att övriga elever får studiero. De elever som hamnar i jourklassen kan då få hjälp att komma ur det här destruktiva beteendet som de befinner sig i, säger Jonas Eriksson (SD).